Saturday, January 12, 2008

12 Jan 2008

Nästan klar med verkstaden, kvar att göra: fler verktyg, bänkmultimeter, laboratorie-
nätenhet, sen är jag klar (yeah right).